utorok 29. októbra 2013

8 spôsobov ako vylepšiť váš životný postoj

Pozitívny prístup k veciam robí úspech ľahko dosiahnuteľným, negatívny prístup ho robí bezvýznamným. Ak chcete byť skutočne úspešnými, prvé čo musíte urobiť je vytvoriť si pozitívny životný postoj a hlavne si ho udržať. Keď je váš postoj naklonený pozitivizmu, očakávaniu a nadšeniu, vaše problémy sa strácajú a možnosti vzrastajú.

Ak ste líder, váš pozitívny postoj priťahuje ľudí na vašu stranu a motivuje ich pracovať ako najlepšie vedia. No na druhej strane, líder s negatívnym postojom využíva strach na prinútenie ľudí byť aktívnymi.
Na viac, aký význam by mal úspech ak by ste sa stále cítili mizerne? Tu sú spôsoby ako sa uistiť, že váš životný postoj je vždy radostný.
1. Vždy konajte zámerne
Predtým ako začnete konať, rozhodnite sa, ako vám istá činnosť pomôže  k dosiahnutiu vašich cieľov.  Ak vám, daná činnosť pomôže len málo alebo vôbec, vymažte je z vášho zoznamu úloh.  Bezúčelná aktivita je strata času a energie.
2. Choďte za svoje hranice
Robiť stále to isté dookola je deprimujúce , aj keď vám „to isté“  v minulosti prinieslo úspech. Úspech je ako atletika, ak sa nenatiahnete každý deň,  postupne sa stanete pomalými a krehkými.
3. Konajte bez očakávania výsledkov
Pokiaľ sa prirodzene musíte rozhodovať  a konať na základe výsledkov, ktoré chcete dosiahnuť, je veľkou chybou očakávať tieto výsledky a potom byť sklamaný ak ich nedosiahnete. Pracujte na tom najlepšie ako viete, ale nebuďte posadnutý vaším cieľom.
4. Použite prekážky na zlepšenie vašich zručností
Namiesto toho, aby ste sa cítili zle, keď spadnete alebo ste odmietnutý, pozrite sa dozadu na vaše činy, a zamyslite sa nad tým, čo by ste mohli vylepšiť. Pamätajte: Výsledky, ktoré dostanete, sú znaky výsledkov, ktoré chcete  dosiahnuť.
5. Vyhľadávajte tých, ktorí zdieľajú váš pozitívny postoj
Je vedcami dokázané že, vaša myseľ automaticky napodobňuje správanie ľudí, ktorí sú okolo vás. (nazýva sa to mirror neuron alebo zrkadlový neurón). Preto by ste sa mali obklopiť ľuďmi s pozitívnym myslením a vyhnúť sa tým negatívnym.
6. Neberte sa príliš vážne
Ak chcete byť šťastnejšími a chcete aby sa ľudia okolo vás cítili pohodlne, vypestujte si schopnosť smiať sa na sebe samých.  Ak sa na sebe nesmejete (alebo sa nemôžete), zaručujem vám, že ľudia s ktorými pracujete sa na vás smejú poza váš chrbát.
7. Odpusťte ostatným ich obmedzenia
Vysoké kritériá  sú dôležité, ale ľudia sú predsa len ľudia. Je hlúpe byť nešťastným, pretože ostatní nemôžu spraviť danú prácu tak dobre ako si myslíte, že by ste ju spravili vy, alebo sa cítiť mizerne, ak ľudia nezdieľajú  istú vidinu alebo ideu s rovnakou vášňou ako vy.
8. Ďakujete častejšie
Dosahovať „postoj vďačnosti“ si vyžaduje viac než len to ako byť si vedomý všetkých úžasných vecí vo vašom živote. Musíte, a mali by ste ďakovať aj ostatným za dary, ktoré vám dávajú aj keď je to len niečo jednoduché ako napríklad úsmev.
Preložila: Beáta Hrubošová

nedeľa 27. októbra 2013

Umrel George, najväčší pes na svete!

25. októbra (Útulkovo.sk) – Smutná správa! Najväčší pes na svete a pravdepodobne aj v histórii, nemecká doga George, zomrel. Svet opustil len mesiac pred svojimmi 8. narodeninami.
George bol zapísaný v Guinessovej knihe rekordov ako najväčší a najvyšší pes v roku 2010. K kohútiku meral viac ako jeden meter a keď sa postavil na zadné labky, dokonca viac ako 2,2 metra. Jeho apetít bol hodný jeho veľkosti, pretože mesačne dokázal zjesť 80 kg krmiva. Vážil približne o 45 kg viac, ako dogy bežne vážia. Jeho váha dosiahla 111 kg.
Jeho majiteľom bol Dave Nasser, ktorý si Georgea kúpil ako sedemtýždňové šteňa. “Bolí nás srdce, že musíme oznámiť, že Veľký George minulú noc odišiel. George zomrel pokojne, obklopený blízkymi, mesiac pred svojimi 8. narodeninami. Sme vďační za priazeň, ktorú ste Georgeovi niekoľkokrát prejavili,” napísali majitelia Georgea na sociálnej sieti.
Pozrite si video s najväščím psom na svete Georgeom:
ZDROJ: Utulkovo.sk
VIDEO:Youtube.com

streda 23. októbra 2013

Kamarát SNOOPY

  1. Variabilné životné poisenie + poistenie v prospech detí
  2. 2x Krytie v škole a cez prázdniny
  3. Zľava na produkt za viac detí v rodine
  4. Špeciálny narodeninový vklad bez poplatkov
  5. Poistenie detských kritických chorôb
  6. Sirotský dôchodok - ak sa niečo s rodičom stane
  7. Doktor 24 h. denne k službám
  8. 10x Krytie poúrazovej hospitalizácie v zahraničíPoistná ochrana rastie spolu s dieťaťom!

 V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať mailom na csababrezo@gmail.com, alebo telefonicky. Teraz je ten správny čas, aby ste spravili niečo pre svoje dieťa.

nedeľa 20. októbra 2013

Pracovný čas a doba odpočinku

Zákonník práce stanovuje, že týždenný pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas nesmie prekročiť 48 hodín, avšak inak má zamestnávateľ pomerne flexibilné možnosti jeho úpravy. Poďme sa spoločne pozrieť na tie najdôležitejšie. 
 Rovnomerne rozvrhnutý pracovný čas
Pri rovnomernom rozvrhnutí pracovného času sa tento delí na päť pracovných dní. Jednotlivé týždne rozdiel dĺžky pracovného času pripadajúci na jednotlivé týždne nepresiahne tri hodiny a pracovný čas v jednotlivých dňoch nepresiahne deväť hodín. Do denného pracovného času sa nezapočítava prestávka na jedenie a odpočinok – ide o tzv. čistý pracovný čas.
 Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas
Ak povaha práce alebo podmienky prevádzky nedovoľujú, aby sa pracovný čas rozvrhol rovnomerne, zamestnávateľ môže po dohode so zamestnancom alebo ich zástupcami rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne na obdobie dlhšie ako 4 mesiace, najviac však na obdobie 12 mesiacov. Nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času znamená, že dĺžka pracovného času v jednotlivých týždňoch nie je rovnaká. Nemusí sa týkať všetkých zamestnancov a môže sa vzťahovať len na niektoré druhy prác.
 Konto pracovného času
Konto pracovného času (flexikonto) možno dohodnúť v kolektívnej zmluve alebo po dohode so zástupcami zamestnancov, pričom dohodu nemožno nahradiť rozhodnutím zamestnávateľa. Podmienkou uplatnenia konta pracovného času je existencia vážnych prevádzkových dôvodov, napr. výpadok zákaziek a dopytu na dlhšiu dobu. Konto pracovného času zaručuje zamestnancom mzdu počas udeleného pracovného voľna, hoci nedochádza k výkonu práce. Pri uplatňovaní konta pracovného času je zamestnávateľ povinný viesť účet konta pracovného času, na ktorom eviduje rozdiel medzi ustanoveným týždenným pracovným časom a skutočne odpracovaným časom zamestnanca a rozdiel medzi skutočne poskytnutou základnou zložkou mzdy a základnou zložkou mzdy, na ktorú by mal zamestnanec právo za skutočne odpracovaný čas. Zároveň možno dohodnúť vyrovnávacie obdobie, najviac 30 mesiacov, v ktorom sa má vyrovnať konto pracovného času, pričom platí, že v období najviac 12 mesiacov nesmie pracovný čas vrátane práce nadčas, ako aj kladného účtu konta pracovného času presiahnuť v priemere 48 hodín.
 Pružný pracovný čas
Pružný pracovný čas je rozvrhnutie pracovného času, pri ktorom si začiatok a koniec pracovného času určuje zamestnanec sám. Pružný pracovný čas možno uplatňovať pri rovnomernom i nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času na jednotlivé týždne. Zamestnanec musí byť prítomný na pracovisku počas základného pracovného času, avšak výkon práce vo voliteľných časoch si určuje podľa vlastného rozhodnutia.
Napr.: Zamestnanec má pracovný čas osem hodín na deň. Môže nastúpiť na zmenu od 6.00 do 8.00 – ide o začiatok pracovného času, ktorý si zamestnanec určí sám. Od 8.00 do 14.00 ide o základný pracovný čas, počas ktorého je zamestnanec povinný zostať na pracovisku. Od 14.00 do 16.00 ide o koniec pracovného času, ktorý si zamestnanec určí sám. T. j., ak zamestnanec príde na zmenu o 7.00, ukončí zmenu o 15.00. Pružný pracovný čas môže byť denný, týždenný, resp. štvortýždňový. V praxi sa najčastejšie využíva týždenný pružný pracovný čas.
 Začiatok a koniec pracovného času
Zamestnanec je povinný byť na začiatku pracovného času už na svojom pracovisku. Začiatok a koniec pracovného času zamestnávateľ určí po dohode so zástupcami zamestnancov. Je povinnosťou zamestnávateľa oznámiť zamestnancom začiatok a koniec pracovného času, ako aj jeho rozvrh, a to písomnou formou a na mieste, ktoré je u zamestnávateľa zamestnancom prístupné. Rozvrhnutie pracovného času je zamestnávateľ povinný oznámiť minimálne na obdobie jedného týždňa, a to najmenej jeden týždeň vopred, aby si zamestnanec vedel zariadiť svoje osobné, rodinné a iné dôležité veci. Po dohode so zástupcami zamestnancov zamestnávateľ môže určiť čas potrebný na očistu zamestnanca po výkone práce, ktorá sa započítava do pracovného času.
Ranná zmena nesmie v zásade začínať pred 6. hodinou, odpoludňajšia zmena nesmie v zásade končiť po 22. hodine. Nočná zmena je pracovná zmena, ktorej prevažná časť spadá do času medzi 22. hodinou a 6. hodinou.
Ak je pracovný čas rozvrhnutý do dvoch pracovných zmien, ide o dvojzmennú prevádzku, ak do troch, o trojzmennú, a podobne. Pracovný režim, v ktorom pracovná činnosť prebieha súvislo po všetky dni v týždni, je nepretržitý pracovný režim.
Pokračovanie článku: “Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni,  prestávky v práci” nájdete v augustovom čísle “Úspešní manažéri”
Autor článku: Mária Pindrochová

pondelok 14. októbra 2013

Pár užitočných rád do života sa stále hodí...


1. Vždy platí "niečo za niečo"

Skoro každý jedná na základe vlastného zájmu (a hlavne ak tvrdí, že tomu tak nie je). Počítajte s tým, že za akúkoľvek pomoc, ktorú dostanete pri budovaní svojej kariéry alebo podnikaní, druhá strana niečo očakáva – či už teraz, alebo v budúcnosti. Ale nezabúdajte, že …

2. Existujú ľudia (aj keď ich veľa nie je), ktorým stačí dobrý pocit z toho, že pomáhajú druhým.
Stáva sa to zriedka, ale stáva - nájdu sa ľudia, ktorý pomáhajú jednoducho preto, že sa vďaka tomu cítia dobre. Takýchto ľudí je ťažké nájsť; pokiaľ niekoho takého stretnete, postarajte sa, aby bol pevnou súčasťou vášho života.
3. Nudní ľudia víťazia
Najúspešnejší ľudia robia veľa nudných vecí. Rutina, prísny režim, tvrdá práca deň za dňom... to je cesta k úspechu. Každý špičkový atlét, hudobník alebo úspešný obchodník strávi tisíce hodín tréningom a vynaloženým úsilím. Sú úspešný predovšetkým preto, že sú ochotní robiť to, čo iný ľudia robiť nechcú. Naučte sa užívať si nudu a rýchlejšie prekonáte ostatných. 
4. Prestaňte brainstormovať a začnite si požičiavať
Väčšina ľudí sa snaží byť originálom - a chcú byť vnímaný ako originál - primárne kvôli svojmu egu. Rozhodujú výsledky. Prestaňte sa snažiť vymyslieť niečo nového. Obchod, reštaurácia, výrobný podnik, škola... myšlienky, ktoré si môžete požičať - myšlienky u ktorých vidíte, že naozaj fungujú - sú všade! Požičajte si slobodne a často. 
5.Byť videný znamená všetko
Ľudia, ktorý dostávajú príležitosť sú tí, ktorých je vidno. Väčšinu času venujte vytváraniu skvelých vecí, ale aspoň 10 % svojho času sa snažte získať pozornosť dôležitých ľudí. Zákazníci, majitelia firmy, média... nikto vás neobjaví sám od seba. Musíte im pomôcť, aby vás našli.
6.Stále niečo uberte
Projekty, reporty, rozhodnutia... stále budete mať pokušenie ešte niečo pridať, aby to bolo lepšie. Čím viac sa odstraníte, tým viac priestoru dostanete na to, čo ešte ostane.Platí preto, že čo vypustíte, je rovnako dôležité ako to, čo necháte.
7. Ľudia, ktorí toho najmenej povedia majú najviac čoho povedať
Chválenkár je len zásterou neistoty. Naozaj sebavedomý človek je tichý a nenápadný. Pohybujte sa v ich okolí. Keď prehovoria budete radi, že ste boli u toho.

8. Vaši rodičia sú omnoho chytrejší, ako si myslíte
A chcú po Vás iba to najlepšie. A stále tu budú pre vás. A nebudú tu stále. Ublížia vám preto, keď im čas od času zavoláte?
9. Stále sa učte "za pochodu"

Čakať na to, keď budete pripravený znamená čakať večne. Vo fáze prípravy môžete nájsť milión dôvodov, prečo to ešte trochu odložiť. Verte si. Naučte sa potrebné minimum a potom sa do toho pusťte. Robte chyby, upravujte, prispôsobujte a získavajte omnoho väčšie skúsenosti "za pochodu". Ušetrite čas a dosiahnete toho viac.
10. Keď dávate, neočakávajte niečo na oplátku
Vaša pomoc druhým sa vám nevráti. Za vaše obete nepríde odmena. Ľudia, ktorým poradíte, pomôžete sa rozvinúť a s ktorými spolupracujete vám za pár rokov ani nezavolajú ako sa máte. Dávajte preto pozor, že chcete dávať, potom nikdy nebudete sklamaný. 
11. Budete ľutovať iba to, čo sa rozhodnete NEspraviť
Ak sa niekedy pozriete späť vo svojom živote, nebudete ľutovať veci, ktoré ste spravili - ľutovať budete tie, ktoré ste nikdy nespravili. Či to bolo už kvôli nedostatku sebavedomia, peňazí, alebo strachu z niečoho neznámeho. Postupujte rozumné riziko a verte si, že zvládnete akékoľvek výzvy. Keď už nič iného, tak zažijete v živote omnoho viac zábavy a získate skúsenosti.

Pôvodný článok Jeffa Hadena, ktorý vyšiel na Business Insider si môžete prečítať TU . Upravil a volne preložil Csabi

nedeľa 6. októbra 2013

Zmena prišla!!!

Prvá foto: Csaba Brezo & BMW Z4
Ahojte.
16.augusta 2012 som zverejnil príspevok Zmena prichádza a hrdo Vám môžem povedať, že Zmena prišla! :) Je to neskutočný pocit, dostal som ho. Sľub sa dodržal a výsledky sa prejavili, za čo sa dostavila aj odmena. Obdržal som pre moju štruktúru úžasné auto BMW Z4 ako benefit. Samozrejme viem pochopiť, že veľa ľudí nevie pochopiť to moje (naše) nadšenie, no ja som zatiaľ nemal tú možnosť previesť sa autom, ktoré vytiahne 280 km/h, nesedel som v podstate ani v kabriolete a pravdu povediac som prvý krát v živote v mojich dvadsiatych-siedmich rokoch mal možnosť vyskúšať šoférovať auto, ktoré má automat a nemusel som preraďovať. 
Celý deň som mal rozlietaný. Mal som naplánované stretnutia s mojimi biznis-partnermi aj klientmi, chcel som vyhovieť čo najviac ľudom, samozrejme sa mi to nepodarilo a z pôvodných 18 stretnutí som absolvoval iba 11, na z pôvodných 18 ľudí som spravil radosť 22 ľuďom. Zážitok ako pre mňa, tak pre každého, kto si so mnou zajazdil, či len si popozeral ten skvost vytvorený zástupom inžinierov a nazvaný BMW Z4.
Poprosil by som aj ľudí, ktorý si tento blog prečítajú a boli pri mne, aby dole napísali svoje pocity, aby som si vedel potvrdiť, že moje bezprostredné pocity boli pravdepodobne totožné s Vašimi. Moje bezprostredné pocity večer po:

Neskutočne silný zážitok, pravdepodobne to budem mať potvrdené aj od ľudí, ktorým som túto moju radosť vedel aj osobne odovzdať. Jedna úžasná firma s brutálnymi motivačnými akciami pre zamestnancov. B-) Jednoducho ĎAKUJEM. Hlavne mojej drahej, ktorá ma podporuje v rozvoji a akceptuje milión mojich návštev a výjazdov :D a tak isto každému, kto mi verí, že budem vedieť dotiahnuť aj toto, do konca tak ako väčšinu vecí do ktorých sa pustím. Dnes už len oddych s mojou láskou, večer pri pohľade na debilizátor (TV) a zajtra ráno pokračujeme v kariére, ale už v Tatrách na narodeninovej oslave firmy. Tešííím sa. Môj team je najlepší... Sme jednoducho The Best... the money makers ;)

Po tejto odmene víkend v Hoteli Partizán **** na 5.-tej výročnej konferencií firmy Winnersgroup a tak isto večerná narodeninová oslava. Do pohody nás dali Cigánsky diabli a super DJ. O zábavu sme sa postarali my sami a hneď ako to bolo možné sme strávili pri oslave firmy niekoľko hodín na parkete. Ples sa vydaril a pán Ľuboš Zubaľ - generálny riaditeľ spoločnosti nás samozrejme ako nikdy, tak ani teraz nesklamal a mal pre nás niekoľko prekvapení. Spomenúť by som mohol napríklad welnes, balíček špeciálnych bombónov, pamätný náramok, video zobrazujúce vývoj spoločnosti od založenia, 5 poschodovú narodeninovú tortu, ohňostroj, cigáro pre fajčiarov :) a mnoho iného...

So spokojnosťou Vám môžem povedať, že môj život naberá úplne iný smer a tento smer je očividne stvorený pre nás - pre Winnersákov, ktorý majú radi spoju prácu. Pracujem na sebadisciplíne a verím tomu, že to čo som si stanovil za ciele ma posunú tam, kde mi to osud už dávno vyhrial miesto. Prajem Vám prekrásny deň a ďakujem každému, kto stojí pri mne.

Your chance to WIN! - WINners group

Kolekcia bonbónov ako darček :)
Cigánsky diabli
Vstupenka a šeeeeek ;) - the Best!
Logo 5.-tého výročia
Ďalšie odovzdané autíčko pre biznis partnera