streda 13. novembra 2013

10 najčastejších prapopysních chíb :)

1. Oni/ony/sami/samy/radi/rady

 •  Onisami a radi sa viažu na životný mužský rod.
 •  Onysamy a rady sa viažu na ostatné rody (neživ. mužský, stredný a ženský).
Oni tam pôjdu radi sami. (muži)

Ony tam pôjdu rady samy. (ženy, deti)
Duby tam stáli samy.

Pozor: Spojenie Ženy sú samé je nesprávne, pretože slovo samý sa používa na vyjadrenie väčšieho množstva vecí toho istého druhu, nie na vyjadrenie samoty.

Napr. Sú tu samé ženy a žiadni muži.

2. Prvýkrát/prvý raz

Slová končiace na krát sa píšu spolu (jedenkrát, prvýkrát, dvakrát)

Slová končiace na raz sa píšu oddelene (jeden raz, dva razy, päť ráz, veľa ráz)

3. Ako napísať 5 397 036?

Pät miliónov tristodeväťdesiatsedemtisíctridsaťšesť. Toľko obyvateľov má Slovenská republika podľa posledného sčítania obyvateľstva v roku 2011.
 •  Jednotky, desiatky, stovky a tisícky v základnom tvare píšeme spolu.
 •  Desiatky a jednotky pri skloňovaní oddeľujeme.
 •  Milióny a miliardy píšeme osobitne.
Takže si to zopakujme:
Päť miliónov tristodeväťdesiatsedemtisíctridsaťšesť občanov Slovenskej republiky.

piatich miliónoch tristodeväťdesiatsedemtisíctridsiatich šiestich občanoch Slovenskej republiky.

4. Čiarka pri samozrejme, pochopiteľne, prirodzene, našťastie…

Týmito a podobnými časticami vyjadruje autor vo vete svoje subjektívne hodnotenie skutočnosti. Preto pre ich vyčlenenie používame čiarky.
 • Ak sa nachádzajú na začiatku vety, píšeme za nimi čiarku.
Pochopiteľne, včera sme kvôli zlému počasiu zostali doma.

Samozrejme, všetko zjedli a nič mi nenechali.
 • Ak sa nachádzajú v strede vety, čiarku píšeme pred aj za nimi.
Trnavu som poznal dobre, a tak som sa, pochopiteľne, ujal vedenia.

A vtedy, našťastie, prestalo pršať.

5. Predložky s/z a so/zo

 • Predložky z/zo sa viažu na genitív (z koho/z čoho).
 • Predložky s/so sa viažu na inštrumentál (s kým/s čím).
Išiel som s (s kým) Petrou z (z čoho) parku a stretli sme sa so (s kým) spolužiakmi zo (z čoho) školy.

6. Napadlo mi/napadlo ma

 • Napadla mi myšlienka = dostal som nápad.
 • Napadol ma niekto = niekto ma ohrozil.
Napadlo mi prekvapiť mamu kyticou kvetov.

Pri prechádzke lesom ma napadol medveď.

7. Euro sa skloňuje

 • Slovo euro bolo kodifikované do slovenského jazyka, a preto sa má skloňovať.
Nechápem, prečo sa toľko Slovák vyjadrovať ako jaskynný človek: „Mám päť euro.“ Prečo nehovoriť aj „Mám päť dolár” alebo „Mám päť libra”?
Skloňovať! A to podľa vzoru mesto, nie žena (mám päť eur, nie päť eury).

8. Hanba, nie hamba

Slovo hamba v slovenčine neexistuje. Bodka.
Je to hanba, keď niekto používa slovo hamba.

Nehanebný človek vám bez okolkov ukáže svoje ohanbie.

9. Môžeme, nie môžme

 • Slovo môžme v slovenčine neexistuje.
Slovesá písať, česať a vládať majú v množnom čísle prítomného času správne tvary píšeme, češeme, vládzeme. Rozkazovací spôsob sa pri týchto slovesách tvorí odstránením hlásky e: píšme, češme, vládzme. Sloveso môcť sa časuje podobne, a preto sa správne píše môžeme, môžete.
 • Slová môžme a môžte sú v rozkazovacom spôsobe, a ten pre sloveso môcť neexistuje.

10. Medzery sa pred ?!, nepíšu

Ďalší jav slovenského internetu, ktorý nikdy nepochopím. Ľudia dávajú medzery pred čiarky, otázniky a výkričníky. Prečo to len robia? Nevedia, čo s toľkým voľným  p r i e s t o r o m  na internete?
Ak to tak z nepochopiteľných dôvodov robíte aj vy, tak teraz prestaňte čítať tento článok a bežte urobiť jednu vec. Vezmite najbližšiu knihu alebo noviny a zahrajte sa hru „Nájdi otáznik/čiarku/výkričník”. Ak sa vám v nich podarí nájsť jedno z týchto interpunkčných znamienok, pozrite sa na všetko to voľné miesto, ktoré pred ním nie je. Zamyslite sa. Prestaňte medzery pred týmito znamienkami používať. Okejžiadnamedzera?
Ktorých z uvedených chýb ste sa až doteraz dopúšťali vy? Ktoré časté chyby by ste ešte do môjho zoznamu pridali?
Tento hosťovský článok vyšiel pôvodne na murcatko.sk
ZDROJ:http://www.milujemeslovencinu.sk

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára