nedeľa 24. februára 2013

Tvoj úspech


Cashflow kvandrant predstavuje odlišné metódy alebo spôsoby, prostredníctvom ktorých sa generuje hotovostný príjem. Napríklad ZAMESTNANEC (Z) je ten, kto má prácu a pracuje pre niekoho iného alebo pre nejaký podnik. SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA (S) zarába peniaze tým, že pracuje pre seba ako samostatný podnikateľ, alebo prostredníctvom malých podnikov. MAJITEĽ VEĽKÉHO PODNIKU (M) vlastní väčší podnik, ktorý ma 500 a viac zamestnancov a tento podnik mu generuje príjem. INVESTOR (I) zarába peniaze vďaka investíciám - inak povedané, peniaze generujú viac peňazí.
Ak chcete zbohatnúť, musíte konať. Nepotrebujete nové zamestnanie; potrebujete novú pozíciu v Cashflow kvadrante.
„Pokiaľ chcete mať kontrolu nad svojím životom a osudom, pokiaľ chcete mať úplnú slobodu – slobodu rozhodovať, urobiť si vlastný pracovný plán, tráviť čas so svojou rodinou a mať čas sám pre seba, slobodu robiť veci, ktoré radi robíte – pokiaľ chcete prežiť život, pre ktorý ste boli stvorení – bez akýchkoľvek príkazov a pravidiel, život plný nadšenia, vzrušenia a uspokojenia – jednoducho, ak chcete byť bohatí a žiť na vysokej nohe, potom je čas zbaliť si veci, opustiť ľavú stranu našej schémy a premiestniť sa do kvadrantov M a I.“  Z (zamestanec)  S (samopodnikateľ / SZČO)  I (investor)  M (majiteľ podniku, nad 500 zamestnancov)

ČO JE NETWORK MARKETING

ÚSPECH VĎAKA NETWORK MARKETINGU
ŠTATISTIKY O NETWORK MARKETINGU
Tu sú výsledky:
- 80% pocítilo zlepšenie životného štýlu,
- 90% pocítilo, že sa naučili nové zručnosti, alebo zlepšili existujúce,
- 93% súhlasilo, že sa zlepšili ich komunikačné zručnosti, 
- 87,5% pociťovalo viac sebaistoty,
- 85,5% malo pocit väčšej motivácie,
- 83,5% malo pocit väčšej nezávislosti, 
- 79% malo nové smerovanie v živote.
Žiadne iné odvetvie, by nemohlo tvrdiť, že má takýto pozitívny dopad na ľudí, ktorých sa týka.
Žiadne iné odvetvie, by nemohlo tvrdiť, že má takýto pozitívny dopad na ľudí, ktorých sa týka.
„Rádio nemá žiadnu budúcnosť.“ Lord Kelvin, škótsky matematik a fyzik. (1897)

„Nepáči sa nám ich zvuk. Skupiny gitaristov sú na odchode.“ Decca Records, keď odmietli Beatles. (1962)

„Televízia nebude schopná vydržať na žiadnom trhu po prvých šiestich mesiacoch. Ľudia sa čoskoro unavia z pozerania na lepenkovú škatuľu každý večer.“ Darryl F. Zanuck, riaditeľ spoločnosti 20th Century Fox. (1946)
„Rádio nemá žiadnu budúcnosť.“ Lord Kelvin, škótsky matematik a fyzik. (1897)
„Nepáči sa nám ich zvuk. Skupiny gitaristov sú na odchode.“ Decca Records, keď odmietli Beatles. (1962)

„Televízia nebude schopná vydržať na žiadnom trhu po prvých šiestich mesiacoch. Ľudia sa čoskoro unavia z pozerania na lepenkovú škatuľu každý večer.“ Darryl F. Zanuck, riaditeľ spoločnosti 20th Century Fox. (1946)
„Nepáči sa nám ich zvuk. Skupiny gitaristov sú na odchode.“ Decca Records, keď odmietli Beatles. (1962)
„Televízia nebude schopná vydržať na žiadnom trhu po prvých šiestich mesiacoch. Ľudia sa čoskoro unavia z pozerania na lepenkovú škatuľu každý večer.“ Darryl F. Zanuck, riaditeľ spoločnosti 20th Century Fox. (1946)
„Televízia nebude schopná vydržať na žiadnom trhu po prvých šiestich mesiacoch. Ľudia sa čoskoro unavia z pozerania na lepenkovú škatuľu každý večer.“ Darryl F. Zanuck, riaditeľ spoločnosti 20th Century Fox. (1946)

INTRAPODNIKANIE
PRÍLEŽITOSŤ
VZDELANIE

Network marketing je považovaný za jeden z najlepších odborov na svete. Dá sa prirovnať k franšíze pre obyčajných ľudí. Náklady na naštartovanie tohto biznisu sú minimálne, pracujete na čiastočný úväzok vedľa svojho zamestnania alebo vedľa iných povinností a pre Vás ani pre Vašu rodinu neexistuje žiadne finančné riziko.
Koncepcia sieťového marketingu je geniálna. Zastrešujúca spoločnosť sa postará o obchodné a právne aspekty, kým človek pracujúci pod záštitou tejto spoločnosti sa môže sústrediť iba na činnosti, ktoré mu prinesú zisk.
Napriek tomu sú ľudia, ktorí sa boja vstúpiť do tohto systému, lebo napríklad poznajú niekoho kto už neuspel. Na druhej strane poznáme desiatky ľudí, ktorí nedokončili medicínu a ani nás nenapadne spochybniť túto prácu, lekárov. Preto aj keď sa nájdu ľudia, ktorí NMW vyskúšali a skončili, je to normálne. Tak ako nie každý môže byť lekár, tak nie každý môže byť networker.
Fáza vzniku sieťového marketingu sa datuje na 40. roky až koniec 70. rokov 20. storočia.
Sieťový marketing je prevládajúcou formou priameho predaja, v ktorom existujú dve príležitosti. Prvou je príležitosť získať príjem z priameho predaja a z vybudovanie zákazníckej databázy. Druhou je podnikateľská príležitosť na vytvorenie marketingovej siete, pri ktorej budete dostávať provízie z predaja viacerých úrovní. Práve z tohto dôvodu sa zvykne nazývať aj sieťovým alebo viacúrovňovým marketingom.
Úžasné na sieťovom marketingu je, že dokonca aj keď neexitujú žiadne obmedzenia pri vstupe a vyžadujú sa len malé investície, existuje tu možnosť na vytvorenie obrovského a trvalého príjmu. Flexibilita tejto príležitosti umožňuje získať príjem od niekoľko 100 € až po milióny, a to na základe rovnakého základného franšízingového konceptu sieťového vedenia ľudí.
Systém sieťového marketingu je nastavený tak, že umožní komukoľvek mať podiel na bohatstve. Je otvorený pre každého, kto má elán, pevné odhodlanie a vytrvalosť. Nestará sa o to, aké je vaše priezvisko, na akú školu ste chodili (alebo či ste na nejakú chodili), koľko v súčasnosti zarábate, akého ste pohlavia a rasy, ako vyzeráte či ste obľúbení alebo múdri. Úspešným vďaka NWM môže byť každý!
Tie najlepšie spoločnosti budú ochotné venovať sa vášmu vzdelávaniu. Z dlhodobého hľadiska sú perspektívne a kladú značný dôraz na rozvoj zručností a schopností. Spoločnosť, v ktorej sú jej lídri ochotní vám pomôcť a vyškoliť vás tak, aby sa z vás stal podnikateľ, je tá správna spoločnosť pre vás.
V roku 1999 univerzita v Otago robila štúdiu o ľudskej hodnote sieťového marketingu. 
Poľutovaniahodným faktom je, že kým dovŕšime vek 65 rokov, len 4% populácie sú finančne zabezpečené. Všetci ostatní budú alebo mŕtvi alebo na dne. Dobrým príkladom je tzv. pravidlo 40-40-40. Toto pravidlo hovorí o tom, že počas nášho života odpracujeme 40 rokov, týždenne 40 hodín a potom dostaneme dôchodok vo výške 40% z hrubej mzdy, ktorú sme dostávali v produktívnom veku.
Pre skeptikov:
„Počet ľudí, ktorí hľadajú alebo chcú výrazný príjem na čiastočný úväzok, alebo podnikanie na plný úväzok, veľmi rýchlo rastie.“
Network marketing má ročný obrat po celom svete 110 miliárd dolárov.
„Väčšine ľudí nezáleží na tom, aby zarobili veľké bohatstvo, oveľa viac ich zaujíma to, aby si mohli svoj život užiť. “ (Užívať si život však môžeme iba ak máme vyšší príjem, a ten si môžeme zvýšiť práve vďaka Network marketingu.)
„Je vhodné zdôrazniť, že žiadny produkt ešte nikdy nenasýtil trh. Každý rok sa predajú milióny televízorov aj napriek tomu, že viac než 95% domácností už televízor má“.
Časopis Fortune v jednom zo svojich vydaní o network marketingu píše: "Sen každého investora...najlepšie strážené tajomstvo vo svete biznisu... priemyselné odvetvie so stabilným ročným nárastom, slušný cash flow, vysoká návratnosť z investícií a dlhodobé vyhliadky na globálnu expanziu..." Warren Buffett a Richard Branson s tým celkom súhlasia. Buffett jazdí na dodávke a žije v Omahe; Branson má svoju vlastnú leteckú prepravnú spoločnosť a žije sám na jednom z ostrovčekov v súostroví Britských Panenských ostrovov. Obaja však majú spoločné tri veci. Sú miliardári, sú to veľmi praktickí muži a obaja vlastnia spoločnosti sieťového marketingu.
Takmer každý mal aspoň raz v živote nápad na nový produkt, nové podnikanie alebo videl na trhu príležitosť. Nanešťastie, len málo ľudí sa rozhodne túto príležitosť využiť, pretože nie sú pripravení vziať na seba riziko, ktoré je na rozbehnutie nového podnikania potrebné. Kým mnohí snívajú o príjmoch, ktoré od podnikania očakávajú, len málo ľudí je pripravených vziať na seba riziko, ktoré je potrebné, aby uspeli ako podnikatelia. To je dôvod, prečo by sa väčšina ľudí mala stať intrapodnikateľmi. 
Intrapodnikateľ využíva príležitosti, ktoré existujú na trhu, pod záštitou uznávanej spoločnosti, preto sa používa termín „intra-podnikateľ“. Hoci potenciálne príjmy sú menšie, ako keď začnete svoje vlastné podnikanie, výrazne sa znižuje riziko, takže predpoklady na úspech sa dramaticky zvyšujú. Je to kompromis, ktorý intrapodnikateľ rád urobí. Intrapodnikatelia získajú slobodu tým, že vlastnia svoje vlastné podnikanie, ale zároveň chcú aj bezpečnosť osvedčeného podnikania, ktoré existuje v rámci veľkej korporátnej podpornej organizácie. Intrapodnikatelia tvoria veľkú väčšinu tých, ktorí hľadajú príležitosti na podnikanie. V podstate tu opisujeme druh nízko nákladového franšízingu. Franšízing, ktorý môže vykonávať ktokoľvek, v ktorom má každý dobrú príležitosť zarobiť si peniaze v závislosti od vynaloženého času a úsilia. A to je ľudový franšízing.Podľa US Commerce Commission 80% nových podnikaní skončí po piatich rokoch a z toho 40% skončí už počas prvého roka. To znamená, že najmenej 50% všetkých podnikaní skončí, z akéhokoľvek dôvodu, každý rok. Tí, ktorí si želajú mať svoje vlastné podnikanie, by nikdy nemali podhodnotiť, akú cenu by mal neúspech ich podnikania. Porovnajte si to s odvetvím franšízy, kde podľa informácií od jednotlivých združení ročné skončí menej ako 10% podnikaní a napríklad krajiny ako Veľká Británia a Austrália hlásia percentá, ktoré sú blízko číslu 50 ročne. Franšíza má viac ako 500% vyššiu úspešnosť ako iné formy podnikania. A to všetko vďaka ziskom zo zákazníkov a školeniam zameraným na spôsobilosť.
Ak nemáte žiadne skúsenosti v sieťovom marketingu , nebudete poznať úžasný koncept podpory, ktorý robí toto podnikanie pre nových intrapodnikateľov 10 – krát lepším ako je franšíza. Volá sa systém vyšších línií. V sieťovom marketingu sú noví ľudia školení (trénovaní) úspešnými vedúcimi (z vyšších línií) a tí sú zasa platení províziami z vášho predaja. Preto majú vaši školitelia najlepšie skúsenosti a finančnú motiváciu vám pomôcť.
Winners Group Vám dáva unikátnu možnosť profitovať z dnešnej komplikovanej situácie na finančnom trhu tým, že prináša revolučný model, ktorý nemá na Slovensku obdobu. V systéme, ktorý vám ponúkame, je jedno či chodíte do zamestnania, alebo si ho práve hľadáte, či ste študent, matka na materskej dovolenke, podnikateľ, alebo ešte len zbierate odvahu na to, aby ste vstúpili do sveta podnikania. Stačí ak využijete Winners Group príležitosť a aj Vy môžete začať krôčik za krôčikom vystupovať po rebríku finančného úspechu. Staň sa intrapodnikateľom vo Winners Group aj TY, a zmeň svoj život k lepšiemu. Čo nás robí bohatými? Veľa ľudí odpovie: "Peniaze, predsa." V tom sa však mýlia. Mať peniaze neznamená, že ste bohatí, pretože ich vždy môžete stratiť. Tým, že vlastníte nejakú nehnuteľnosť, nie ste skutočne bohatí. Veď za posledné roky sme všetci boli svedkami toho, ako dramaticky sa môže znížiť ich hodnota. Takže čo nás robí bohatými? Vedomosti.

Práve preto my v spoločnosti Winners Group dbáme na neustály rozvoj a osobnostný rast našich spolupracovníkov. Spoluprácou s nami získate rôzne prezentačné schopnosti, zlepšíte si svoje komunikačné zručnosti, naučíte sa viesť seba ako aj iných ľudí. Získate prehľad nielen vo financiách, ale vybudujete si aj svoju finančnú gramotnosť. Naučíte sa peniazom správne rozumieť, hospodáriť s nimi a investovať ich. Absolvujete Winners Academy - akadémiu úspechu, školenie Zlatý Kľúč, rôzne produktové školenia a mnohé ďalšie. Naučíme vás ako vystupovať (správne sa prezentovať), ako hospodáriť s časom (time management), či ako si správne stanovovať svoje ciele. Zistíte ako úspešne a bez rizika podnikať a ako vybudovať vlastný biznis (podnikanie).
Dôvodom číslo jeden, pre ktorý odporúčajú sieťový marketing úspešní podnikatelia, je jeho systém ozajstného vzdelávania v oblasti podnikania a zaručenosť osobného rastu. Preto nám dovoľte, aby sme vám pomohli zdokonaliť sa. Pokiaľ máte záujem vzdelávať sa, sme tu pre vás a budeme vás učiť. My všetci sme súčasťou jedného tímu. Tímu Winners Group!
Vo Winners Group často používame slogan: "sieťový marketing je biznis, v ktorom zarábaš a popri tom sa aj vzdelávaš." Inak povedané učíte sa robiť niečo práve tým, že to robíte.
Bohatstvo človeku neprinesú nehnuteľnosti, zlato, akcie, usilovná práca, alebo peniaze. Bohatým sa človek stane vďaka tomu, čo o nehnuteľnostiach, zlate, akciách, usilovnej práci a peniazoch vie. V konečnom dôsledku je to vaša finančná inteligencia, ktorá vás robí bohatými.
V prípade, ak Vás zaujalo vyššie uvedené a chcete zmeniť svoj život, tak neváhajte a píšte komentár, alebo ma kontaktujte e-mailom a vysvetlím, ako môžete postúpiť vo svojom živote aj Vy.
Zdroj: www.tvojuspech.sk - projekt Winnersgroup a.s.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára