streda 4. septembra 2013

Ako stratiť dôveru...


"Najľahší spôsob ako stratiť dôveru a úctu niekoho je dávať im nekonečné rady."(E. Hemingway)


"Urob to, urob hento, toto nerob vôbec - dôveruj mi, viem, čo hovorím." Veľmi časté slová
Rozdiely medzi generáciami tu vždy boli a určite aj budú. Je to jeden z najvýznamnejších faktorov určujúcich všetko dianie okolo nás. Ak chcete radikálne zmeniť smerovanie firmy, nenahradíte päťdesiatnika v manažmente nejakým novým - päťdesiatnikom. Ak chcete radikálnu zmenu, treba zmeniť spôsob myslenia. A ten dosiahnete zmenou generácie. Všade, samozrejme, musí fungovať odovzdávanie skúseností, ale žiadna snaha nebude úspešná, ak "radca" radí veľmi dlho.

Je isté, že pokrok by sa bez istého spôsobu odovzdávania informácií minimálne výrazne spomalil; ak nezastavil. História o tom môže dať mnoho dôkazov. Ak by sa nezachovávali vynálezy, poznatky či historické záznamy z generácie na generáciu, ľudstvo by bolo oveľa chudobnejšie a zraniteľnejšie. Zo zachovaného sa ľudia môžu poučiť a neurobiť rovnakú chybu dvakrát. A naopak - môžu využívať veci, ktoré sa ukázali byť výhodné.

No toto odovzdávanie poznatkov by nemalo byť násilné. Bolo by ideálne, keby jeden dokázal druhému odovzdávať skúsenosti nenásilne. A tiež keby sa dokázali rozpamätať aj na svoje začiatky života. Ihneď by si spomenuli a pochopili, že nech sú rady mienené akokoľvek dobre, niektoré veci si ľudia jednoducho musia skúsiť sami, musia sa na nich popáliť. 

A v tom momente si to zapamätajú naveky, lepšie, ako by to tisíckrát počuli.

 Dôvera je plachá ako srnka. Keď ju raz odplašíme, trvá dlho, kým sa vráti späť.
ZDROJ: referaty.sk

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára