nedeľa 22. septembra 2013

Všetko pod jednou strechou!

Finančné služby pod jednou strechou:

Náš koncept umožňuje klientovi nájsť pod jednou strechou odbornú pomoc pri rozhodnutí v akejkoľvek oblasti finančného trhu. Tuto výhodu klientom nemôže poskytnúť žiadna banka alebo iná finančná inštitúcia. Prioritou je pre nás vytvorenie dlhodobého a kvalitného vzťahu s klientom, ktorý využíva komplexnú službu vo všetkých segmentoch finančného sprostredkovania, vďaka čomu nemusí komunikovať s rôznymi finančnými inštitúciami osobitne. Na rozdiel od štandardných firiem finančného sprostredkovania, ktoré sa zameriavajú len na niektoré segmenty (poistenie, sporenie, hypotekárne úvery) sú finančné služby spoločnosti Winners Group naozaj komplexné.

Zabezpečenie bývania:

Dôstojné bývanie je jednou zo základných ľudských potrieb. Za posledných 10 rokov ceny nehnuteľností v Slovenskej republike vzrástli viac ako dvojnásobne. Preto je nielen kúpa bytu či domu, ale aj rekonštrukcia nehnuteľnosti finančne veľmi nákladná. Pre väčšinu ľudí je veľakrát jedinou možnosťou zabezpečenia bývania úver. Úlohou našej spoločnosti je pomôcť klientom pri výbere toho najkvalitnejšieho a čo najlacnejšieho riešenia. Vybavovanie hypotekárneho úveru je často veľmi namáhavým a náročným procesom. Klientov dokážeme týmto procesom preniesť pri čo najmenšej strate ich drahocenného času. Hypotekárny úver je dlhodobý úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti, ktorý môže mať splatnosť až 30 rokov. Je preto veľmi dôležité neunáhliť sa a vybrať si čo najoptimálnejšie riešenie.

Sporenie na dôchodok:

Dôchodok je obdobím, kedy by sme si mali bezstarostne vychutnávať zaslúžený oddych po celoživotnom pracovnom úsilí. Bohužiaľ, priemerný dôchodok na Slovensku je na úrovni 375 eur, čo predstavuje necelú polovicu priemernej mzdy v národnom hospodárstve. V Slovenskej republike je dôchodkový systém postavený na systéme trojpilierového zabezpečenia. Tak ako stôl s tromi nohami ani dôchodkový systém postavený na troch pilieroch nemôže plnohodnotne napĺňať svoju úlohu. Ľudia preto majú možnosť využívať tzv. 4. pilier - súkromné sporenie na dôchodok, ktorým si dokážu zabezpečiť finančné prostriedky na kvalitné a dôstojné prežitie dôchodkového veku.

Zabezpečenie rodiny a klienta:

„Pravdepodobne najvýznamnejšia sociálna pomoc, ktorá môže byť poskytnutá kýmkoľvek pre ľudstvo, je vytvorenie rodiny.“ - George Bernard Shaw. Každá rodina by mala byť dokonale chránená. Keďže sa v živote stávajú aj nepríjemné udalosti, je v týchto ťažkých životných situáciách dôležité, aby mala rodina kvalitné zabezpečenie od stabilného partnera, na ktorého sa môže obrátiť. Vážny úraz, choroba, dlhodobá práceneschopnosť či strata člena rodiny môže výrazne ovplyvniť rodinný rozpočet. Pomáhame klientom správne nastaviť krytie a zabezpečiť tak bezpečnú budúcnosť pre ich rodiny.

Poistenie majetku

Pred krádežou, nehodou, živlami, vandalizmom a iným poškodením je chránenie majetku veľmi obtiažne, veľmi často až nemožné. Práve na takéto účely existuje možnosť poistenia hnuteľného alebo nehnuteľného majetku. Vybrať si správny produkt na dokonalú ochranu svojho vlastníctva je veľmi ťažké. Preto klientom pomáhame uľahčiť výber produktu, ktorý dokonale ochráni ich auto, byt alebo iný majetok. Ľudia pri škodovej udalosti často nevedia ako ďalej postupovať. Aj v takomto prípade im ochotne poradíme a pomôžeme získať poistné plnenie od poisťovne. Pri poistnej udalosti sme schopní zvýšiť pravdepodobnosť plnenia od každej poisťovne. Poskytneme taktiež bezplatnú analýzu neživotných poistných zmlúv. Naši klienti tak majú svoj majetok dokonale zabezpečený.

Sporenie pre deti

Priemerné výdavky na vysokoškolské štúdium sa pohybujú na úrovni 150 až 350 eur mesačne. Viac ako 90% študentov je preto odkázaných na finančnú podporu zo strany rodičov. Často práve štúdium dieťaťa môže výrazne ovplyvniť celý rodinný rozpočet. Nielen štúdium, ale aj potreba finančného zabezpečenia na štart do dospelosti, svadbu alebo rôznych športových aktivít, sú finančne veľmi náročné. Kvalitným sporiacim programom rodič dokáže pozitívne ovplyvniť budúcnosť svojich detí a pripraviť ich na vstup do dospelosti.

Bankové vklady

V súčasnosti je využívanie bankových produktov akými súbežný účet alebo platobná karta bežnou súčasťou života ľudí na Slovensku. Aj na bankovom účte sa dá ušetriť. Priemerná cena bankového účtu v Slovenskej republike je na úrovni 4 eur a viac mesačne. Vedeli ste o tom, že môžete mať účet aj zadarmo? Je dôležité nájsť čo najlepšie riešenie a zo svojich peňazí vyťažiť maximum.

Finančná rezerva

Rezerva predstavuje určitú formu zábezpeky pre prípad nepredvídateľných okolností. Dočasná strata príjmu, kúpa automobilu, dovolenka to sú len niektoré z dôvodov, prečo je dobré si vytvárať finančnú rezervu. Nielen vytvorenie, ale aj správne zhodnocovanie finančných prostriedkov je dôležitým aspektom. Mnohokrát už nasporené peniaze strácajú svoju kúpnu silu len vďaka nesprávnemu uloženiu a zvyšovaniu cien (inflácii). Pomáhame našim klientom vytvárať a správne spravovať ich finančné rezervy.

Investície

Investícia je v najbežnejšom ponímaní investovanie finančných prostriedkov dnes, na prevažne dlhšie obdobie, s cieľom dosiahnuť výnos alebo zisk. Medzi investície môžeme zaradiť nákup podielových fondov, dlhopisov, akcií, komodít, investičného zlata, ale aj obyčajné zhodnocovanie finančných prostriedkov prostredníctvom termínovaného účtu. Pomáhame klientom k tomu, aby ich finančné prostriedky pracovali čo najefektívnejšie.

Lízing

Preklad anglického slova „leasing“ znamená prenájom. Lízing je teda prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí na základe lízingovej zmluvy medzi prenajímateľom a nájomcom. Uplatňuje sa najmä pri tovaroch dlhodobej spotreby – osobné a nákladné automobily, pracovné stroje a zariadenia, ale aj pri nehnuteľnostiach. Hlavnou výhodu lízingu je možnosť využívania výrobku bez potreby kúpy hotovosťou. Postačujúca je relatívne malá splátka – akontácia. Našou úlohou je pomáhať klientom pri výbere čo najvýhodnejšieho riešenia.
Bohatstvo človeku neprinesú nehnuteľnosti, zlato, akcie, usilovná práca, alebo peniaze. Bohatým sa človek stane vďaka tomu, čo o nehnuteľnostiach, zlate, akciách, usilovnej práci a peniazoch vie. V konečnom dôsledku je to vaša finančná inteligencia, ktorá vás robí bohatými.
V prípade, ak Vás zaujalo vyššie uvedené a chcete zmeniť svoj život, tak neváhajte a píšte komentár, alebo ma kontaktujte e-mailom a vysvetlím, ako môžete postúpiť vo svojom živote aj Vy.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára