sobota 9. marca 2013

Poistenie Adam plus – špeciálne poistenie pre mužov


Poistenie Adam plus je variabilné životné poistenie, ktoré okrem tradičných poistných benefitov zabezpečí mužom finančné prostriedky v prípade diagnostikovania mužských kritických chorôb. Muži sa tak môžu sústrediť na to najdôležitejšie – na rýchle uzdravenie a nemusia si robiť starosti s prípadnou práceneschopnosťou, zabezpečením rodiny, zvýšenými výdavkami za lieky a liečbu.
Tento nový produkt pokrýva riziká, ktoré ovplyvnia život 1 z 3 mužov na Slovensku.          
Benefity produktu

Poistenie Adam plus poskytuje benefity v štyroch úrovniach:
 • Krytie pre prípad diagnostikovania mužskej  kritickej choroby
  Jednorazové odškodné až do výšky 10 000 €
  Mesačné odškodné vo výške 300 € po dobu 6 mesiacov
  Denné odškodné až 20 € za každý deň hospitalizácie
  Prístup k lekárskym konzultáciám vo významných medicínskych centrách v USA
 • Krytie pre prípad straty života alebo trvalej invalidity pri dopravnej nehode
 • Krytie pre prípad straty života z akejkoľvek príčiny
 • Hotovosť v prípade dožitia

Parametre
Poistenie je určené mužom vo veku 16 – 55 rokov. K dispozícii sú tri varianty poistnej ochrany: SILVER, GOLD, PLATINUM s denným poistným od 0,83 €.
Text: www.metlifeamslico.sk, Foto: internet

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára